[stron_glowna]
0 books
0.00 zł
polishenglish
Paper books and ebooks
SEARCH
author, title or ISBN
Categories
 • Novels
 • Short stories
 • Poetry & Drama
 • Biographies & Memoirs
 • Science & Technology
 • Languages
 • Reference
 • Economics, Business, Law
 • Humanities
 • Nonfiction
 • Children & Youth
 • Psychology & Medicine
 • Handbooks
 • Religion
 • Aphorisms
We accept payments by Visa, MasterCard, JCB, Dinners Club

We accept payments via PayPal
Informatyzacja postępowania cywilnego – założenia dalszych zmian
Informatyzacja postępowania cywilnego – założenia dalszych zmian
Jarosław Ziętara
Publisher:My Book
Size, pages: A5 (148 x 210 mm), 82 pages
Book cover: soft
Publication date:  June 2013
Category: Economics, Business, Law
ISBN:
978-83-7564-400-5
26.00 zł
BOOK DESCRIPTION
    Powyższe opracowanie stanowi omówienie projektowanych założeń dalszych zmian przepisów prawa w zakresie informatyzacji postępowania cywilnego na podstawie weryfikacji dokumentów udostępnionych w systemie RPL (Rządowy Proces Legislacyjny – system elektroniczny, który przedstawia prace Rządu w zakresie tworzenia prawa, za pośrednictwem strony internetowej legislacja.rcl.gov.pl).
    Dalsza informatyzacja postępowania cywilnego będzie realizowana w drodze stopniowych nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustaw okołokodeksowych. Obecnie według stanu na marzec 2013 roku założenia projektów ustaw w zakresie informatyzacji postępowania cywilnego skupiają się wokół dwóch zasadniczych celów: a) informatyzacja procesu cywilnego, b) dalsza informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego. Wyrazem powyższego jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 sierpnia 2011 roku oraz dwa rządowe projekty założeń projektów ustaw: a) projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów w dniu 9 listopada 2012 roku, b) projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.
    Założenia zmian w procesie dalszej informatyzacji postępowania cywilnego nawiązują do sprawdzonych już w praktyce rozwiązań prawno-informatycznych.
© 2004-2022 by My Book