[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Informatyzacja postępowania cywilnego – założenia dalszych zmian
Informatyzacja postępowania cywilnego – założenia dalszych zmian
Jarosław Ziętara
Wydawca:My Book
Format, stron: A5 (148 x 210 mm), 82 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  czerwiec 2013
Kategoria: ekonomia, biznes, prawo
ISBN:
978-83-7564-400-5
26.00 zł
OPIS KSIĄŻKI
    Powyższe opracowanie stanowi omówienie projektowanych założeń dalszych zmian przepisów prawa w zakresie informatyzacji postępowania cywilnego na podstawie weryfikacji dokumentów udostępnionych w systemie RPL (Rządowy Proces Legislacyjny – system elektroniczny, który przedstawia prace Rządu w zakresie tworzenia prawa, za pośrednictwem strony internetowej legislacja.rcl.gov.pl).
    Dalsza informatyzacja postępowania cywilnego będzie realizowana w drodze stopniowych nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustaw okołokodeksowych. Obecnie według stanu na marzec 2013 roku założenia projektów ustaw w zakresie informatyzacji postępowania cywilnego skupiają się wokół dwóch zasadniczych celów: a) informatyzacja procesu cywilnego, b) dalsza informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego. Wyrazem powyższego jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 sierpnia 2011 roku oraz dwa rządowe projekty założeń projektów ustaw: a) projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów w dniu 9 listopada 2012 roku, b) projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.
    Założenia zmian w procesie dalszej informatyzacji postępowania cywilnego nawiązują do sprawdzonych już w praktyce rozwiązań prawno-informatycznych.
© 2004-2022 by My Book
×