[stron_glowna]
0 books
0.00 zł
polishenglish
Paper books and ebooks
SEARCH
author, title or ISBN
Categories
 • Novels
 • Short stories
 • Poetry & Drama
 • Biographies & Memoirs
 • Science & Technology
 • Languages
 • Reference
 • Economics, Business, Law
 • Humanities
 • Nonfiction
 • Children & Youth
 • Psychology & Medicine
 • Handbooks
 • Religion
 • Aphorisms
We accept payments by Visa, MasterCard, JCB, Dinners Club

We accept payments via PayPal
Propozycja regulacji prawa zabudowy w prawie polskim
Propozycja regulacji prawa zabudowy w prawie polskim
Jarosław Ziętara
Publisher:My Book
Size, pages: A5 (148 x 210 mm), 116 pages
Book cover: soft
Publication date:  June 2013
Category: Economics, Business, Law
ISBN:
978-83-7564-401-2
26.00 zł
BOOK DESCRIPTION
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości zakłada wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowego ograniczonego prawa rzeczowego w postaci prawa zabudowy w ramach prac nad projektem nowego Kodeksu cywilnego. Opracowane zostały założenia takiej regulacji, a także wstępne brzmienie projektu. Instytucja ta spotkała się z zainteresowaniem Ministerstwa Infrastruktury w kontekście bieżących potrzeb inwestycyjnych. W związku z tym Komisja Kodyfikacyjna podjęła się przygotowania projektu wprowadzającego prawo zabudowy do obecnego stanu prawnego, tzn. do obecnie obowiązującego Kodeksu cywilnego.
Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie problematyki prawa zabudowy w kontekście opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego projektu ustawy z 10 listopada 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
© 2004-2022 by My Book