[stron_glowna]
0 books
0.00 zł
polishenglish
Paper books and ebooks

Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest właściciel wydawnictwa My Book – firma Creative Media.
 2. W sprawie usunięcia / modyfikacji danych można kontaktować się pod adresem e-mailowym wydawnictwa (dane kontaktowe)
 3. Dane podane przy rejestracji służą wyłącznie do realizacji złożonego zamówienia (klienci księgarni) lub podpisania i realizacji umowy wydawniczej (autorzy) oraz kontaktu z w sprawach technicznych bądź formalnych związanych z korzystaniem z usług wydawnictwa, w tym przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych.
 4. Dane osobowe są przekazane innym podmiotom tylko w celu realizacji wyżej wymienionych usług lub dostawy towarów, przykładowo: operator płatności, poczta lub kurier.
 5. Dane użytkowników nie są przekazywane, sprzedawane ani użyczane innym osobom ani instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie prawnie upoważnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 6. Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą, a tym samym świadczyć usługę:
  • W przypadku klientów księgarni: adres e-mail, hasło, dane personalne, adresowe i kontaktowe niezbędne do dokonania wysyłki.
  • W przypadku autorów: adres e-mail, hasło, dane personalne, adresowe i kontaktowe niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy wydawniczej oraz późniejszych rozliczeń finansowych i podatkowych.
  Odmowa podania niezbędnych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług wydawnictwa My Book.
 7. Creative Media przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Anonimowe dane eksploatacyjne mogą być dostępne dla podmiotu udostępniającego usługę do ich wygenerowania.
 8. W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, których celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu.
 9. Dane przechowywane są, dopóki użytkownik nie zażąda ich usunięcia. Administracja ma prawo odmówić usunięcia danych, jeśli ich zachowanie niezbędne jest do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, przykładowo w przypadku naruszenia przez Użytkownika praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 10. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 11. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
© 2004-2023 by My Book
how to publish a book | shopping conditions | privacy policy | contacts