[stron_glowna]
0 books
0.00 zł
polishenglish
Paper books and ebooks
SEARCH
author, title or ISBN
Categories
 • Novels
 • Short stories
 • Poetry & Drama
 • Biographies & Memoirs
 • Science & Technology
 • Languages
 • Reference
 • Economics, Business, Law
 • Humanities
 • Nonfiction
 • Children & Youth
 • Psychology & Medicine
 • Handbooks
 • Religion
 • Aphorisms
We accept payments by Visa, MasterCard, JCB, Dinners Club

We accept payments via PayPal
Zarządzanie procesem wdrażania outsourcingu w przedsiębiorstwie
Zarządzanie procesem wdrażania outsourcingu w przedsiębiorstwie
Paweł Gembicki
Publisher:My Book
Size, pages: A5 (148 x 210 mm), 80 pages
Book cover: soft
Publication date:  October 2008
Category: Economics, Business, Law
ISBN:
978-83-7564-129-5
16.00 zł
ISBN:
978-83-7564-132-5
10.00 zł
BOOK DESCRIPTION
    Outsourcing staje się coraz ważniejszym elementem wspierającym funkcjonowanie przedsiębiorstw z różnego rodzaju sektorów gospodarki, w tym również z sektora usług finansowych. Outsourcing przyczynia się do wzrostu efektywności i redukcji kosztów, wymusza coraz większą specjalizację. W jego efekcie coraz mniej czynności i procesów jest realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa. Outsourcing kreśli na nowo granice między przedsiębiorstwem a całym jego otoczeniem.
Niezależnie od korzyści, jakie niesie outsourcing, należy jednak pamiętać o licznych ryzykach z nim związanych. W wielu przypadkach powodem jest brak wiedzy i odpowiednich kompetencji u liderów organizacji, którzy skłonni są wdrożyć outsourcing pod naciskiem otoczenia konkurencyjnego (ale też np. akcjonariuszy), lecz nie są w stanie w pełni rozeznać realnych potrzeb ich organizacji i wdrożyć outsourcingu w zgodzie z zasadami sztuki.
    Tam gdzie outsourcing jest wdrożony i zarządzany poprawnie, może stać się narzędziem do uzyskania lepszej efektywności funkcjonowania organizacji, przyczynić może się do wzrostu jej przewagi konkurencyjnej.
    Zadaniem tej pracy jest wskazanie głównych elementów związanych z praktycznym wdrażaniem outsourcingu w przedsiębiorstwie, w tym zwłaszcza sposobów uniknięcia pułapek i ryzyk, jakie można spotkać w czasie procesu implementacji outsourcingu.
© 2004-2022 by My Book