[stron_glowna]
0 books
0.00 zł
polishenglish
Paper books and ebooks
SEARCH
author, title or ISBN
Categories
 • Novels
 • Short stories
 • Poetry & Drama
 • Biographies & Memoirs
 • Science & Technology
 • Languages
 • Reference
 • Economics, Business, Law
 • Humanities
 • Nonfiction
 • Children & Youth
 • Psychology & Medicine
 • Handbooks
 • Religion
 • Aphorisms
We accept payments by Visa, MasterCard, JCB, Dinners Club

We accept payments via PayPal
Kreacje artysty improduktywa i dekadenta. Z młodopolskich ineditów dramaturgicznych
Kreacje artysty improduktywa i dekadenta. Z młodopolskich ineditów dramaturgicznych
Justyna Mikuła
Publisher:My Book
Size, pages: A5 (148 x 210 mm), 182 pages
Book cover: soft
Publication date:  October 2006
Category: Humanities
ISBN:
83-89770-60-1
23.50 zł
BOOK DESCRIPTION
    Książka poświęcona została młodopolskim ineditom dramaturgicznym – rękopisom egzemplarzy teatralnych sztuk cenionych w swoim czasie, a obecnie zapoznanych autorów: Władysława Palińskiego, Henryka Zbierzchowskiego i Bolesława Gorczyńskiego. Trzon analityczny pracy przyjmuje trójdzielny, paralelny układ. W obrębie każdej z wyróżnionych części umieszczone zostały rozdziały zawierające: aktualny stan badań nad twórczością autora omawianego dzieła (uzupełniony wynikami badań autorki), uwagi ogólne na temat rękopisu, analizę budowy utworu i kreacji świata w nim przedstawionego oraz recepcję dramatu wśród współczesnych. Wypowiedź uzupełniona została aneksami, zawierającymi życiorysy autorów i streszczenia omawianych ineditów. Rozprawa nie ogranicza się zatem do prezentacji tytułowych portretów artystów dekadentów i improduktywów, lecz obejmuje próbę całościowego spojrzenia na poddane analizie utwory i ich recepcję, zarówno od strony językowej, jak i teatralnej teorii dramatu.
© 2004-2022 by My Book