[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Kreacje artysty improduktywa i dekadenta. Z młodopolskich ineditów dramaturgicznych
Kreacje artysty improduktywa i dekadenta. Z młodopolskich ineditów dramaturgicznych
Justyna Mikuła
Wydawca:My Book
Format, stron: A5 (148 x 210 mm), 182 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  październik 2006
Kategoria: nauki humanistyczne
ISBN:
83-89770-60-1
23.50 zł
OPIS KSIĄŻKI
    Książka poświęcona została młodopolskim ineditom dramaturgicznym – rękopisom egzemplarzy teatralnych sztuk cenionych w swoim czasie, a obecnie zapoznanych autorów: Władysława Palińskiego, Henryka Zbierzchowskiego i Bolesława Gorczyńskiego. Trzon analityczny pracy przyjmuje trójdzielny, paralelny układ. W obrębie każdej z wyróżnionych części umieszczone zostały rozdziały zawierające: aktualny stan badań nad twórczością autora omawianego dzieła (uzupełniony wynikami badań autorki), uwagi ogólne na temat rękopisu, analizę budowy utworu i kreacji świata w nim przedstawionego oraz recepcję dramatu wśród współczesnych. Wypowiedź uzupełniona została aneksami, zawierającymi życiorysy autorów i streszczenia omawianych ineditów. Rozprawa nie ogranicza się zatem do prezentacji tytułowych portretów artystów dekadentów i improduktywów, lecz obejmuje próbę całościowego spojrzenia na poddane analizie utwory i ich recepcję, zarówno od strony językowej, jak i teatralnej teorii dramatu.
© 2004-2023 by My Book
×