[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Informatyzacja postępowania cywilnego – założenia dalszych zmian
Informatyzacja postępowania cywilnego – założenia dalszych zmian
Jarosław Ziętara
Wydawca:My Book
Format, stron: A5 (148 x 210 mm), 82 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  czerwiec 2013
Kategoria: ekonomia, biznes, prawo
ISBN:
978-83-7564-400-5
26.00 zł
FRAGMENT KSIĄŻKI
Spis treści

I WSTĘP 7
II INFORMATYZACJA PROCESU CYWILNEGO 10
1 Rozszerzenie reguł dotyczących elektronicznego postępowania
upominawczego 10
2 Wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną i doręczenia elektroniczne 11
3 Bazy danych dotyczących pełnomocników procesowych i radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 13
4 Zmiany dotyczące wdrożenia protokołu elektronicznego 14
Udostępnianie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia 14
Protokół skrócony 15
Transkrypcja 15
Forma ugody sądowej 15
Elektroniczne uzasadnienie orzeczenia 16
Przeprowadzenie dowodu za pomocą urządzeń umożliwiających dokonanie czynności na
odległość 17
Informatyzacja europejskiego postępowania nakazowego 17
Zmiana przepisów o elektronicznym postępowaniu upominawczym 19
III ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE WIECZYSTOKSIĘGOWE 23
1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy 23
2 Właściwość sądu w e.p.w 26
3 Wymogi formalne wniosku 26
4 Wymogi fiskalne wniosku 27
5 Dokumenty będące podstawą wpisu 28
6 Droga elektroniczna i skutki złożenia wniosku 29
7 Zasady zakładania i obsługi kont użytkowników 30
8 Kolejność wniosków o wpis składanych w e.p.w 31
9 Zasady udostępniania i budowy interaktywnych elektronicznych formularzy w e.p.w 31
10 Wymagania dla s.t.i 32
11 Umocowanie notariusza 33
12 Ujawnienie wzmianki w księdze wieczystej 34
13 Komunikacja ze składającym wniosek 35
IV ZMIANY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KLAUZULOWEGO 37
1 Zmiany w przepisach dotyczących nadawania klauzuli wykonalności tradycyjnym tytułom egzekucyjnym 37
2 Propozycje zmian w zakresie nadawania klauzuli tytułom egzekucyjnym w postaci elektronicznej 41
3 Propozycje zmian w zakresie nadawania klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym 41
V INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO 44
VI ZAKOŃCZENIE 50
VII Aneks 52
© 2004-2022 by My Book
×