[stron_glowna]
0 books
0.00 zł
polishenglish
Paper books and ebooks
SEARCH
author, title or ISBN
Categories
 • Novels
 • Short stories
 • Poetry & Drama
 • Biographies & Memoirs
 • Science & Technology
 • Languages
 • Reference
 • Economics, Business, Law
 • Humanities
 • Nonfiction
 • Children & Youth
 • Psychology & Medicine
 • Handbooks
 • Religion
 • Aphorisms
We accept payments by Visa, MasterCard, JCB, Dinners Club

We accept payments via PayPal
Terroryzm i akt terroryzmu na świecie w świetle prawa
Terroryzm i akt terroryzmu na świecie w świetle prawa
Dominika Dróżdż
Publisher:My Book
Size, pages: A5 (148 x 210 mm), 108 pages
Book cover: soft
Publication date:  December 2018
Category: Novels
ISBN:
978-83-7564-564-4
33.00 zł
ISBN:
978-83-7564-566-8
15.00 zł
FRAGMENT OF THE BOOK
Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów
Wstęp
1 Pojęcie terroryzmu i aktu terroryzmu
2 Wybrane akty prawne dotyczące terroryzmu
2.1 Dokument z 1919 r.
2.2 Dokument z 1926 r. pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego
2.3 Dokumenty powstałe pod auspicjami Ligi Narodów
2.4 Konwencje Genewskie powstałe po II wojnie światowej
2.5 Konwencje ONZ
2.6 UN Security Council Resolution 1373 z 2001
2.7 Rezolucja 1566 z 2004 r.
2.8 Rada Bezpieczeństwa nr 1540 (2004) oraz Rada Bezpieczeństwa nr 1624 (2005)
2.9 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego (51/210) z 1996 r.
3 Zakaz terroryzmu w wybranych krajach
3.1 Uwagi ogólne
3.2 Indie
3.3 Stany Zjednoczone
3.4 Wielka Brytania
3.5 Polska
4 Zapobieganie terroryzmowi i próby wprowadzenia międzynarodowych aktów prawnych przeciwko terroryzmowi
4.1 Kwestia targeted killings
5 Elementy aktu terroryzmu i formy aktu terroryzmu
5.1 Elementy aktu terroryzmu
5.2 Wyliczenie form aktu terroryzmu podanych w statutach
międzynarodowych trybunałów karnych
6 Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karna z uwagi na brak bezprawności lub brak winy
6.1 Wstęp
6.2 Obrona konieczna stan wyższej konieczności
6.3 Przymus, konieczność
6.4 Akcje odwetowe i stan wyższej konieczności
6.5 Błąd co do prawa lub błąd co do faktu
6.6 Niepoczytalność, nietrzeźwość, stan odurzenia
6.7 Rozkaz
7 Terroryzm a Międzynarodowe Trybunały Karne lub trybunały karne z elementem międzynarodowym
7.1 Wstęp
7.2 Terroryzm a Międzynarodowy Trybunał Karny dla
byłej Jugosławii
7.3 Terroryzm a Międzynarodowy Trybunał Karny dla
Rwandy
7.4 Terroryzm a Specjalny Trybunał dla Sierra Leone
7.5 Specjalny Trybunał dla Libanu
7.6 Terroryzm a Międzynarodowy Trybunał Karny
Zakończenie
Bibliografia
Ważniejsza literatura i informacje:
Akty prawne
© 2004-2022 by My Book