[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Rycerze w szalikach.  Subkultura chuliganów piłkarskich  w świetle koncepcji Ericha Fromma
Rycerze w szalikach. Subkultura chuliganów piłkarskich w świetle koncepcji Ericha Fromma
Tomek Milcarz
Wydawca:My Book
Format, stron: A5 (148 x 210 mm), 142 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  styczeń 2006
Kategoria: nauki humanistyczne
ISBN:
83-89770-38-5
20.00 zł
ISBN:
978-83-7564-053-3
15.00 zł
OPIS KSIĄŻKI
    Tematem niniejszej pracy jest młodzieżowa subkultura chuliganów piłkarskich, a ściślej rzecz biorąc, polska odmiana owej subkultury – tak zwani „szalikowcy”. Nazwa, jak wiadomo, pochodzi od szalików w barwach klubowych, noszonych przez kibiców. Mimo że rekwizyt ten jest noszony także przez osoby zupełnie niezwiązane z chuligańskimi awanturami na stadionach, termin „szalikowcy” przyjął się na dobre nie tylko w publicystyce, lecz również w naukowych opracowaniach tego zjawiska.
    Awantury i bójki, do których dochodzi na stadionach i w ich okolicach, ewentualnie na trasach dojazdowych kibiców, wciąż stanowią u nas jedną z głównych form działalności subkultury chuliganów piłkarskich.
    Jakie są przyczyny bójek i awantur wywoływanych przez kibiców? W jaki sposób doszło do uformowania się na bazie uwielbienia dla piłkarskiego klubu trwałego ruchu subkulturowego? Co sprawia, że uczestnicy tych zajść, budzący lęk i niechęć, ogólnie potępiani, narażający mienie publiczne i prywatne na olbrzymie straty i ryzykujący zdrowiem, a nierzadko życiem dla dość trywialnej i w wypaczony sposób pojmowanej idei przywiązania do barw klubowych – sami są niezwykle dumni z siebie i z tego, co robią? Praca ta ma w swoim założeniu stanowić próbę odpowiedzi na powyższe pytania.
    Książka ta jest zapisem pracy magisterskiej pt. Etos rycerski na stadionach. Subkultura szalikowców w świetle wybranych koncepcji badawczych, obronionej na Uniwersytecie Gdańskim w 2004 roku.
© 2004-2023 by My Book
×