[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Spotkania złotych cieni
Spotkania złotych cieni
Kristian Aboner
Wydawca:My Book
Format, stron: A5 (148 x 210 mm), 464 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  listopad 2021
Kategoria: opowiadania
ISBN:
978-83-7564-654-2
50.00 zł
ISBN:
978-83-7564-656-6
10.00 zł
OPIS KSIĄŻKI
Zbiór opowiadań obejmuje tematyką cywilizacje starożytne i  współczesność. W pierwszym rozdziale przedstawiono losy zdobywców Troi,  tragedię młodzieży ateńskiej oddawanej na żer okrutnemu potworowi z Krety – Minotaurowi, narodziny mrocznych obrzędów i kultur prekolumbijskich w Mezoameryce mające źródło w okultyźmie, likantropy czyhające na lekkoduchów upojonych winem oraz zdarzenia poprzedzające moment kształtowania się lechickich plemion w jednolity naród polski. Druga część stanowi krytyczny opis rzeczywistości czasów współczesnych, zawiera gorzką refleksję nad przemijaniem życia oraz budzący grozę fenomen ufoizacji społeczeństw pozbawionych wiary w Chrystusa, szukających natchnień w przesłaniach ufonautów przybywających z mrocznych głębin kosmosu. Nowele umieszczone w trzeciej grupie tematycznej ukazują desperacką walkę potomków Piastów o wyrwanie się z sideł pogaństwa, szaleństwo procesów o czary protestanckich sekt heretyckich, klęskę wielkiej armii Napoleona, okrutną rusyfikację ziem polskich po powstaniu styczniowym wywołanym w 1863 roku, rzeź białego pokolenia mężczyzn w Europie podczas Wielkiej Wojny (nazwanej z czasem pierwszą), beztroskę sanacyjnych elit towarzyskich XX-lecia międzywojennego, zagrożonych demonicznym hitleryzmem i lucyferycznym stalinizmem, prowokacje komunistycznych katów z UB po 1956 roku wobec Żołnierzy Wyklętych tworzących w przeszłości podziemie niepodległościowe oraz przyczyny cyklicznych, tajemniczych katastrof w kopalniach. Figury istot z greckiej mitologii, wilkołaków z antycznego Rzymu, słowiańskie topielice i wiedźmy drżące przed chrystianizacją, wampiry wywodzące się z arystokratycznych sfer, niebezpieczeństwo otwierania się na hinduskie systemy religijne, przypadki opętania przez siły nieczyste ludzi oraz złośliwe gobliny, choć opisane jedynie w prozie literackiej, powinny przypominać o potędze zła przenikającego świat i każdą epokę historyczną bez względu na nasze podejście do doczesności. 
© 2004-2022 by My Book
×