[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
W poszukiwaniu efektywności inwestycji publicznych
W poszukiwaniu efektywności inwestycji publicznych
Arkadiusz Derkacz
Wydawca:My Book
Format, stron: A5 (148 x 210 mm), 334 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  marzec 2018
Kategoria: ekonomia, biznes, prawo
ISBN:
978-83-7564-539-2
60.00 zł
ISBN:
978-83-7564-541-5
30.00 zł
OPIS KSIĄŻKI
    Działalność państwa kontraktującego, ujawniana między innymi w wytwarzaniu i dostarczaniu dóbr publicznych determinowanych potrzebami społecznymi, jest coraz częściej postrzegana jako element nowoczesnego państwa. Bezsprzecznym pozostaje także fakt, iż realizacja inwestycji publicznych, których fundamentalnym celem jest dostarczanie społeczeństwu określonych dóbr publicznych, pozostaje pod wpływem szerokiego strumienia czynników determinujących tę aktywność państwa kontraktującego.
    „W poszukiwaniu efektywności inwestycji publicznych” przedstawia autorską koncepcję optymalizacji inwestycji publicznych w świetle neoinstytucjonalnego podejścia do polityki gospodarczej. Została ona zdefiniowana jako alternatywna forma zarządzania, generująca określone korzyści w sferze publicznych kosztów transakcyjnych. Na uwagę zasługuje także nowatorskie podejście do analizy głównych teorii NEI oraz autorska propozycja Ekonomii Celów Publicznych.
    Monografia została poświęcona jednemu z ważniejszych współczesnych problemów ekonomicznych, a mianowicie procesom optymalizacji inwestycji publicznych. Dokonujące się w ostatnich latach umacnianie pozycji samorządów na wszystkich ich szczeblach, a w ślad za tym decentralizacja inwestycji publicznych sprawia, że racjonalność ich działań nabiera istotnego znaczenia. Stąd wybór tematu monografii należy ocenić bardzo pozytywnie. Walor teoretyczny rozprawy polega na szczegółowym zaprezentowaniu procesu optymalizacji inwestycji publicznych. Autor ma świadomość, że zwrócenie uwagi na racjonalność poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego może zaowocować znacznymi korzyściami tak dla władz samorządowych, jak i dla obywateli. Na podkreślenie zasługuje tu również spojrzenie na proces inwestycyjny przez pryzmat wybranych teorii Nowej Ekonomii Instytucjonalnej. Wartość praktyczna monografii – co wydaje się najważniejszym – polega na wskazaniu realnych możliwości podniesienia racjonalności i efektywności procesu realizacji inwestycji publicznych.
© 2004-2023 by My Book
×