[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Media a ponowne zaczarowanie świata
Media a ponowne zaczarowanie świata
red. Bartłomiej Knosala, Magdalena Kruk
Wydawca:My Book
Format, stron: A5 (148 x 210 mm), 193 str.
Rodzaj okładki: ebook
Data wydania:  listopad 2014
Kategoria: nauki humanistyczne
ISBN:
978-83-7564-457-9
darmowy
ebook
OPIS KSIĄŻKI
Analizując procesy społeczne odpowiedzialne za kształtowanie się nowoczesnego kapitalizmu, Max Weber zauważył, że cechą charakterystyczną zachodniej cywilizacji jest Entzauberung der Welt – „odczarowywanie świata”. Na przestrzeni dziejów proces ten, polegający na racjonalizacji wszystkich sfer życia, stopniowo usuwał z kultury Zachodu religię, mit i myślenie magiczne. Wydawało się, że gwałtowny rozwój techniki jaki dokonywał się od epoki industrializacji będzie tylko wzmacniał tendencję opisywaną przez Webera. Tymczasem trend zaczął się odwracać. W latach sześćdziesiątych Marshall McLuhan, opisując nowy porządek świata oparty na mediach elektronicznych, przewidywał, że nowa kultura przywróci mityczny i sakralny wymiar naszego życia.
Książka stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji „Media a ponowne zaczarowanie świata”, która miała miejsce 24-25.05.2013r. w Zabrzu. Konferencja organizowana była przez Koło Naukowe Komunikacji Społecznej działające przy Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
© 2004-2022 by My Book
×