[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Myśl polityczna Jędrzeja Giertycha
Myśl polityczna Jędrzeja Giertycha
Piotr Cugowski
Wydawca:My Book
Format, stron: A5 (148 x 210 mm), 256 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  listopad 2012
Kategoria: nauki humanistyczne
ISBN:
978-83-7564-370-1
36.00 zł
OPIS KSIĄŻKI
    Jędrzej Giertych należał do wybitnych działaczy narodowych, a nade wszystko pozostawił po sobie ogromną, wielowątkową spuściznę, jak najbardziej wartą analizy.
    Przedmiotem niniejszej pracy jest myśl polityczna Jędrzeja Giertycha, działacza politycznego, społecznego oraz twórcy niezliczonej ilości książek, broszur i artykułów poświęconych rozważaniom osadzonym głęboko w nurcie myśli narodowej. Ten ogromny materiał zmusza do postawienia, co najmniej kilku kluczowych pytań badawczych: 1) W jakim stopniu credo Giertycha, zawarte w jego publicystyce, znajdowało odzwierciedlenie w nurcie ideowym obozu narodowego? 2) Na które sprawy z kręgu społeczno-politycznego zwracał szczególną uwagę? 3) Jak prezentowane przez niego poglądy odbierane były przez innych działaczy narodowych? 4) Jakie miejsce zajmował J. Giertych w obozie narodowym w latach międzywojennych oraz po zakończeniu II wojny światowej? 5) Czy w jego poglądach następowało ewolucyjne myślenie, inspirowane przeobrażeniami w sferze międzynarodowej, czy też przez lata aktywności politycznej i publicystycznej, pozostawał na niezmienionym stanowisku? 6) Jak odnosił się do powojennych przeobrażeń w Polsce?
    Z tak sformułowanych pytań badawczych wywodzi się główny cel pracy, którym jest wyodrębnienie i przedstawienie politycznego credo tego czołowego aktywisty obozu narodowego, jakie zawarł w licznych pozostawionych przez siebie publikacjach. Celem pośrednim stała się natomiast odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu twórczość Giertycha wzbogacała o nowatorskie treści myśl polityczną ruchu narodowego.
© 2004-2017 by My Book
×