[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Małe jest piękne? Stosunki własności siły roboczej w sektorze MSP
Małe jest piękne? Stosunki własności siły roboczej w sektorze MSP
praca zbiorowa pod red. Jacka Tittenbruna
Wydawca:My Book
Format, stron: A4 (210 x 297 mm), 291 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  wrzesień 2009
Kategoria: ekonomia, biznes, prawo
ISBN:
978-83-7564-220-9
61.00 zł
ISBN:
978-83-7564-222-3
37.00 zł
OPIS KSIĄŻKI
    Profesorowi zw. dr hab. Jackowi Tittenbrunowi udało się z powodzeniem sformułować nowy paradygmat naukowy w obrębie socjologii pracy odnośnie do teorii własności siły roboczej. Paradygmat ten poddany został weryfikacji przez zespół badawczy kierowany przez profesora Tittenbruna, który to zespół składa się w części z badaczy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w części ze środowiska naukowo-dydaktycznego Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
    Profesor Tittenbrun zdołał sformułować nowy paradygmat naukowy dlatego, iż jest wybitnym znawcą anglo-amerykańskiej i polskiej literatury naukowej z zakresu socjologii, świetnie porusza się po obszarach na styku socjologii i ekonomii politycznej i sam jest twórcą dzieł z tego zakresu tematycznego. Dogłębnie zaznajomiony z dziełami Karola Marksa, Maxa Webera, Talcotta Parsonsa, Stanisława Kozyra-Kowalskiego i innych ważnych współczesnych myślicieli, potrafi wyjaśnić, wykorzystując wypracowaną przez siebie metodologię, przemiany we współczesnej gospodarce i społeczeństwie.
    Pomimo szerzonych w literaturze skrajnie odmiennych poglądów, dostrzegł fikcję teoretyczną w takich terminach, jak np. „kapitał ludzki, jakiś tam” – jak pisze. W istocie rzeczy procesy badane przez zespół pod kierunkiem profesora Tittenbruna unaoczniają, że zawsze mają one tę samą naturę: w centrum ich są beneficjenci dywidendy i zysków kapitałowych.
    Przeprowadzone analizy studiów przypadków tworzą realistyczne odbicie, miejscami dość trudne do przyjęcia, również ze względu na wyrażenia językowe, społecznej gospodarki rynkowej, choć sam Autor nie używa tego pojęcia.

    prof. Grażyna Musiał AE Katowice (fragment recenzji)
INNE KSIĄŻKI TEGO AUTORA
© 2004-2022 by My Book
×