[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Terror oraz terroryzm międzynarodowy i globalny z  prawnego punktu widzenia. Tom II: Terroryzm we współczesnym świecie w świetle prawa
Terror oraz terroryzm międzynarodowy i globalny z  prawnego punktu widzenia. Tom II: Terroryzm we współczesnym świecie w świetle prawa
Dominika Dróżdż
Wydawca:My Book
Format, stron: A5 (148 x 210 mm), 199 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  styczeń 2020
Kategoria: ekonomia, biznes, prawo
ISBN:
978-83-7564-599-6
45.00 zł
ISBN:
978-83-7564-603-0
30.00 zł
FRAGMENT KSIĄŻKI
Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów
Wprowadzenie
1. Podmioty odpowiedzialne za terroryzm przeciwko państwom i jednostkom, które działają na poszczególnych kontynentach
1.1 Wprowadzenie
1.2 Rozważania wstępne związane z terrorystami działającymi na terenie Azji Południowo-Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Europy
1.3 Rozważania odnoszące się do terroryzmu w Afryce Wschodniej i Afryce Zachodniej
1.4 Rozważania dotyczące terroryzmu w Azji Południowo-Wschodniej i Australii
1.5 Terroryzm w Ameryce Południowej i Nowej Zelandii
1.6 Podsumowanie
2. Instrumenty prawne stworzone przeciwko aktom terrorystycznym
2.1 Wprowadzenie
2.2 Działania podejmowane w kierunku uwzględnienia zbrodni terroryzmu w Rezolucji RB NZ i w Statucie MTK
2.3 Stanowisko MTK
2.4 Rozważania A. Cassese w kontekście Stanów Zjednoczonych
2.5 Uwagi ogólne na temat stosowania narzędzia zwanego targeted killings w kontekście odpowiedzialności międzynarodowej publicznej i karno-międzynarodowej
2.6 Podsumowanie
3. Działalność trybunałów karnych z jurysdykcją przedmiotową w sprawach karnych międzynarodowych
3.1 Wprowadzenie
3.2 Specjalny Trybunał w Libanie a Międzynarodowy Trybunał Karny
3.3 Terroryzm a zbrodnia agresji
3.4 Międzynarodowy Trybunał Karny – jego statut a terroryzm
3.5 Formy popełnienia projektu aktu terroryzmu zgodnie z przepisami Statutu MTK
3.6 Statut MTK a targeted killings
3.7 Statut MTK a koncepcja B. Kellmana
3.8 Podsumowanie
4. Wybrane akty prawne i ich projekty we wskazanych państwach w kontekście terroryzmu, zbrodni międzynarodowych, Rady Bezpieczeństwa, Międzynarodowego Trybunału Karnego
4.1 Wprowadzenie
4.2 Dokumenty prawne i ich projekty obowiązujące w Indiach
4.3 Dokumenty dotyczące Stanów Zjednoczonych Ameryki
4.4 Akty prawne należące do Wielkiej Brytanii
4.5 Podsumowanie
5. Przestrzeganie prawa międzynarodowego publicznego i karnego odnośnie do nieużywania broni nuklearnej
5.1 Wprowadzenie
5.2 Broń nuklearna na świecie i zapobieganie jej użyciu
5.3 Korea Północna w świetle przyjętych rozwiązań przez Radę Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych
5.4 Korea Północna wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego
5.5 Propozycja nowej koncepcji definicji kompleksowego terroryzmu
5.6 Podsumowanie
6. Zakończenie
Terror, international and global terrorism from the legal point of view
Part II
Conclusion
Ważniejsza literatura i informacje
Akty prawne i orzecznictwo
© 2004-2022 by My Book
×