[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Terror oraz terroryzm międzynarodowy i globalny z prawnego punktu widzenia
Terror oraz terroryzm międzynarodowy i globalny z prawnego punktu widzenia
Dominika Dróżdż
Wydawca:My Book
Format, stron: A5 (148 x 210 mm), 235 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  październik 2019
Kategoria: ekonomia, biznes, prawo
ISBN:
978-83-7564-591-0
50.00 zł
ISBN:
978-83-7564-592-7
25.00 zł
FRAGMENT KSIĄŻKI
Spis treści

Wstęp
1. Zagadnienia terminologiczne
Uwagi ogólne
1.1 Historyczne i prawne uwarunkowania pojęć terroru i terroryzmu
1.2 Wybrane zagadnienia odnośnie do terroryzmu jako przedmiotu zainteresowania socjologii, psychologii, bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem
1.3 Terroryzm a piractwo
1.4 Terroryzm a zachowanie praw człowieka oraz zachowanie bezpieczeństwa w poszczególnych krajach, a tym samym na świecie
1.5 Terroryzm a akt terroryzmu w Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego lub Komitetu Ad Hoc ONZ ds. zwalczania terroryzmu
1.5.1 Projekt definiujący sprawców terroryzmu
1.5.2 Projekt strony podmiotowej
1.5.3 Projekt strony przedmiotowej
1.5.4 Projekt znamienia przedmiotu ochrony przy akcie terroryzmu
1.5.5 Projekt formy popełnienia przestępstwa terroryzmu.
1.5.6 Projekt okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną z uwagi na brak bezprawności lub brak winy
1.5.7 Projekt aktu terroryzmu w Komisji Ad Hoc ds. Zapobiegania Terroryzmowi
Podsumowanie
2. Historia terroryzmu i aktu terroryzmu
Uwagi ogólne
2.1 Dokument z 1919 r. dyskutowany na konferencji w la Paz
2.2 Dokument z 1926 r. pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego
2.3 Dokumenty powstałe pod auspicjami Ligi Narodów
2.4 Konwencje Genewskie powstałe po II wojnie światowej
2.5 Konwencje Organizacji Narodów Zjednoczonych
2.6 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nr 51/210 z 1996 r.
2.7 Rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 1368 oraz Rezolucja nr 1373 z 2001 r.
2.8 Rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 1566 z 2004 r.
2.9 Rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 1540 (2004 r.) oraz rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 1624 (2005 r.)
2.10 Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu
Podsumowanie
3. Wybrane państwa na świecie i akty terroryzmu w ich ustawodawstwie
Uwagi ogólne
3.1 Indie
3.2 Korea Północna
3.3 Niemcy
3.4 Polska
3.5 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
3.6 Wielka Brytania
Podsumowanie
4. Wybrane sądy i trybunały z elementem międzynarodowym oraz trybunały międzynarodowe karne a akt terroryzmu w ich statutach
Uwagi ogólne
4.1 Sądy i trybunały z elementem międzynarodowym oraz Międzynarodowe Trybunały Karne ad hoc
4.2 Międzynarodowy Trybunał Karny
Podsumowanie
5. Propozycja nowej definicji ‘comprehensive terrorism’
6. Podsumowanie
Zakończenie
Summary of Terror, international and global terrorism from a global point of view
Bibliografia
© 2004-2017 by My Book
×