[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Psychologiczno-organizacyjne doradztwo dla firm wprowadzających nowe strategie, sposoby zarządzania i zmiany restrukturyzacyjne
Psychologiczno-organizacyjne doradztwo dla firm wprowadzających nowe strategie, sposoby zarządzania i zmiany restrukturyzacyjne
Wojciech Daniecki
Wydawca:My Book
Format, stron: A5 (148 x 210 mm), 551 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  styczeń 2018
Kategoria: ekonomia, biznes, prawo
ISBN:
978-83-7564-534-7
59.00 zł
ISBN:
978-83-7564-535-4
20.00 zł
FRAGMENT KSIĄŻKI
    Przez ostatnie dwadzieścia lat pracowałem intensywnie dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych jako konsultant i trener w zakresie psychologii zarządzania. W większości programów konsultacyjno-treningowych nie pracowałem sam. Współpracowali ze mną: Jacek Dębczyński, Zbigniew Dobruszek, Janusz Feliks, Renata Karwowska, Piotr Kotelnicki, Maria Nowicka, Paweł Ruszkowski, Jacek Santorski, Zuzanna Smoleńska i Elżbieta Strojna.
    Zwykle było tak, że ktoś z zarządu firmy lub sam prezes zgłaszał się do mnie z problemem, a ja proponowałem najpierw przeprowadzenie diagnozy. Po jej wykonaniu czasami okazywało się, że problem nie wygląda tak, jak mi go na początku przedstawiano, tylko zupełnie inaczej i taka diagnoza wywoływała czasami opór klienta, i na niej w efekcie nasza współpraca się kończyła. Ale najczęściej była akceptowana i wtedy proponowałem klientowi zestaw różnego rodzaju przedsięwzięć, które tworzyły cały program działań projektowych, konsultacyjnych, treningowych, coachingowych, a często były podstawą do zaproponowania istotnych zmian organizacyjnych lub w sposobach funkcjonowania menedżerów, zespołów i pojedynczych pracowników. Najdłuższy program takich działań realizowałem dla Banku Handlowego, który wprowadzał u siebie przy pomocy brytyjskiej firmy konsultingowej nowy system komputerowy i moje działania trwały tam prawie trzy lata. Ten program akurat realizowałem sam. Zrealizowałem tam szereg diagnoz, treningów dla zespołu wdrożeniowego oraz sesji konsultacyjnych i coachingowych dla dyrektora biura wdrożeniowego, a na koniec dla prezesa banku.
    W trakcie moich prac diagnostycznych, treningowych i doradczych była okazja do poznania i zastosowania wielu koncepcji teoretycznych, modeli rozwiązań praktycznych i metod działań. Ponieważ w trakcie swojej wieloletniej praktyki nabyłem przekonanie, że w zarządzaniu niezwykle ważne jest uczestnictwo wszystkich udziałowców procesu, więc postanowiłem w tej książce przedstawić te działania, które dotyczą partycypacyjnego opracowywania strategii biznesowej firmy i strategii personalnej, zarządzania ludźmi oraz przeprowadzania zmian strategicznych. A ów proces partycypacji pracowników nasilił się jeszcze bardziej w ciągu ostatnich dziesięciu lat w związku z upowszechnieniem się sieciowej (internetowej) formuły pracy. Obecnie pracownicy mają większy dostęp do kluczowych informacji i wolność w organizowaniu się w zespoły twórcze, do których wchodzą pracownicy firmy, menedżerowie, a często samodzielni specjaliści w biznesie firmy i informatycy spoza niej. W efekcie znacznie spłaszczyły się struktury zarządzania, a czasami do zespołu wchodzą ze swoimi kwalifikacjami nawet prezesi (patrz moja książka na temat Podmiotowość pracy w sieci, 2013).
    Główną tendencją współczesnego świata jest globalizacja. Oznacza ona przede wszystkim globalizację rynków. Podstawą rynku światowego jest rynek międzynarodowy, przez który należy rozumieć instytucjonalno-przestrzenną formę przedstawiania oraz konfrontacji produktów, a także możliwości negocjacji, zawierania oraz realizacji transakcji w obrocie między podmiotami z różnych krajów (Kłosiński, 2009).
    Poniżej w każdym rozdziale jest część pierwsza poświęcona prezentacji używanych przeze mnie teorii i koncepcji oraz część druga, w której przedstawiam praktyczne przedsięwzięcia realizowane u klientów, których nazwy zmieniłem ze względu na tajemnicę zawodową. Mam nadzieję, że szczególnie ta druga część może się okazać przydatna studentom i konsultantom, którzy mają realizować programy dla przedsiębiorstw i instytucji.
© 2004-2022 by My Book
×