[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym
Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym
Dominika Dróżdż
Wydawca:My Book
Format, stron: A5 (148 x 210 mm), 423 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  sierpień 2016
Kategoria: ekonomia, biznes, prawo
ISBN:
978-83-7564-511-8
60.00 zł
ISBN:
978-83-7564-512-5
40.00 zł
FRAGMENT KSIĄŻKI
Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów 9
WSTĘP 12
1. POWSTANIE POJĘCIA „LUDOBOJSTWO” 15
1.1 Uwagi ogólne 15
1.2 Proces tworzenia zakazu zbrodni ludobójstwa do lat 40. ubiegłego wieku 15
1.3 Stworzenie przez Rafała Lemkina pojęcia „ludobójstwo” 26
1.4 Podsumowanie 41
2. WYBRANE MIĘDZYNARODOWE AKTY PRAWNE ODNOSZĄCE SIĘ DO ZBRODNI LUDOBOJSTWA 43
2.1 Uwagi ogólne 43
2.2 Statut Międzynarodowego Trybunału Wojskowego 43
2.3 Rezolucja 96(I) w sprawie zbrodni ludobójstwa 48
2.4 Konwencja z 9 grudnia 1948 roku w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa 53
2.4.1 Prace przygotowawcze do Konwencji w sprawie ludobójstwa 53
2.4.2 Treść przepisów konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa 70
2.5 Konwencja z 26 listopada 1968 roku o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości 84
2.6 Projekt Kodeksu Przestępstw Przeciwko Pokojowi i Bezpieczeństwu Ludzkości 88
2.7 Akty prawne dotyczące Międzynarodowych Trybunałów Karnych 91
2.7.1 Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii oraz Statut
Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy 93
2.7.2 Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego 96
2.7.3 Statuty trybunałów karnych z elementem międzynarodowym 113
2.8 Akty prawne związane ze zbrodnią ludobójstwa w prawie Unii Europejskiej 127
2.9 Podsumowanie 131
3. LUDOBOJSTWO W NAUKACH SPOŁECZNYCH 136
3.1 Uwagi ogólne 136
3.2 Rozważania przedstawicieli nauk społecznych na temat pierwszego ludobójstwa 136
3.3 Znaczenie pojęcia „ludobójstwo” w naukach społecznych 138
3.4 Podsumowanie 159
4. ELEMENTY ZBRODNI LUDOBOJSTWA 161
4.1 Uwagi ogólne 161
4.2 Sprawcy ludobójstwa 162
4.3 Pojęcie i rodzaje grup 165
4.3.1 Grupa narodowa 175
4.3.2 Grupa etniczna 180
4.3.3 Grupa rasowa 187
4.3.4 Grupa wyznaniowa 189
4.3.5 Inne grupy jako przedmiot ludobójstwa 193
4.4 Postaci ludobójstwa 205
4.5 Zamiar zniszczenia grupy narodowej, etnicznej, rasowej
lub religijnej, jako takiej 223
4.5.1 Zamiar 224
4.5.2 Motywacja 236
4.5.3 Zniszczenie 246
4.5.4 Zniszczenie grupy w całości lub części 253
4.5.5 Zamiar a postaci ludobójstwa 259
4.5.6 Sporządzenie planu działania jako fakultatywny element podmiotowy zbrodni ludobójstwa 262
4.6 Podsumowanie 265
5. FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA ORAZ FORMY UDZIAŁU W ZBRODNI LUDOBOJSTWA NA PRZYKŁADZIE ORZECZNICTWA MIĘDZYNARODOWYCH TRYBUNAŁACH KARNYCH AD HOC 268
5.1 Uwagi ogólne 268
5.2 Formy popełnienia przestępstwa 277
5.3 Formy udziału w ludobójstwie 281
5.4 Podsumowanie 297
6. OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ ZE WZGLĘDU NA BRAK BEZPRAWNOŚCI LUB WINY 299
6.1 Uwagi ogólne 299
6.1.1 Obrona konieczna, stan wyższej konieczności 300
6.1.2 Przymus, konieczność 301
6.1.3 Akcje odwetowe i konieczność wojskowa 303
6.1.4 Błąd co do prawa, błąd co do faktu 304
6.1.5 Niepoczytalność, nietrzeźwość, stan odurzenia306
6.1.6 Rozkaz przełożonego 307
6.2 Podsumowanie 310
7. ZAPOBIEGANIE ZBRODNI LUDOBOJSTWA 312
7.1 Uwagi ogólne 312
7.2 Mechanizmy uprzedzające popełnienie zbrodni ludobójstwa 314
7.3 Zapobieganie ludobójstwu w kontekście odpowiedzialności za ochronę przed zbrodnią ludobójstwa 323
7.4 Podsumowanie 327
8. ZBRODNIA LUDOBOJSTWA W ORZECZENIACH MIĘDZYNARODOWYCH TRYBUNAŁOW 328
8.1 Uwagi ogólne 328
8.2 Orzecznictwo Międzynarodowych Trybunałów Wojskowych 328
8.3 Orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 334
8.4 Orzecznictwo Międzynarodowych Trybunałów Karnych 346
8.5 Podsumowanie 357
9. ZAKOŃCZENIE 359
BIBLIOGRAFIA 368
Spis ważniejszych aktów prawnych i orzeczeń 368
Wykaz spraw przed MTS: 369
Wykaz orzeczeń, decyzji i innych dokumentów wydanych
przez MTKR i MTKJ: 370
Wykaz literatury 373
THE TABLE OF CONTENT 416
Conclusion 419
© 2004-2023 by My Book
×