[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - wybrane zagadnienia praktyczne
Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - wybrane zagadnienia praktyczne
Adam Kańtoch
Wydawca:My Book
Format, stron: A5 (148 x 210 mm), 112 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  luty 2015
Kategoria: ekonomia, biznes, prawo
ISBN:
978-83-7564-467-8
29.00 zł
ISBN:
978-83-7564-469-2
18.00 zł
FRAGMENT KSIĄŻKI
Spis treści

Wykaz skrótów 7
Wstęp 8
1. Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 9
2. Europejski Trybunał Praw Człowieka, struktura i funkcje 16
3. Problem jurysdykcji państwa jako jedno z kryteriów
dopuszczalności skargi indywidualnej 23
4. Podmioty uprawnione do złożenia skargi indywidualnej 30
5. Warunki dopuszczalności skargi indywidualnej 41
5.1 Wyczerpanie wszystkich środków odwoławczych,
przewidzianych prawem wewnętrznym 43
5.1.1 Sprawy z zakresu prawa administracyjnego 47
5.1.2 Sprawy z zakresu prawa karnego 49
5.1.3 Sprawy objęte postępowaniem cywilnym 55
5.1.4 Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki 58
5.1.5 Skarga konstytucyjna 61
5.2 Termin sześciu miesięcy 64
5.3 Wymóg oparcia skargi na postanowieniach EKPCZ lub jej Protokołach dodatkowych 66
5.4 Inne kryteria dopuszczalności 68
5.5 Przyczyny uzasadniające nieprzyjęcie skargi do rozpoznania 70
5.5.1 Anonimowość skargi 70
5.5.2 Res iudicata 71
5.6 Ratione temporis 73
6. Procedura postępowania w zakresie skarg indywidualnych 76
6.1 Wypełnienie formularza i wniesienie skargi 76
6.2 Postępowanie przed Trybunałem 80
7. Bibliografia 87
8. Załącznik 89
© 2004-2022 by My Book
×