[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Nowa ustawa w zakresie prawa spółdzielczego.  Potrzeba i cel uchwalenia
Nowa ustawa w zakresie prawa spółdzielczego. Potrzeba i cel uchwalenia
Jarosław Ziętara
Wydawca:My Book
Format, stron: A5 (148 x 210 mm), 133 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  czerwiec 2013
Kategoria: ekonomia, biznes, prawo
ISBN:
978-83-7564-402-9
27.00 zł
FRAGMENT KSIĄŻKI
Spis treści
Wprowadzenie 9
I Projekt założeń projektu ustawy – Prawo spółdzielcze
z dnia 18 kwietnia 2011 roku 13
1 Aktualny stan prawny w zakresie spółdzielni 15
2 Założenia nowej ustawy – Prawo spółdzielcze 19
3 Definicja spółdzielni 22
4 Założenie spółdzielni 25
5 Dziedziczenie udziałów przez członków spółdzielni 27
6 Działalność gospodarcza i obowiązek szkolenia się
członków władz spółdzielni 29
7 Łączenie, podział, likwidacja i upadłość spółdzielni 32
7.1 Łączenie się spółdzielni 32
7.2 Podział spółdzielni 34
7.3 Likwidacja spółdzielni 36
7.4 Upadłość spółdzielni 38
8 Organy spółdzielni 40
8.1 Walne Zgromadzenie 40
8.2 Rada Nadzorcza 46
8.3 Zarząd 47
8.4 Krajowa Rada Spółdzielcza i związki spółdzielcze 48
9 Lustracja 51
10 Propozycja zmian w zakresie związków rewizyjnych 54
11 Przepisy o odpowiedzialności karnej 55
II Poselski projekt ustawy o spółdzielniach z dnia
5 kwietnia 2012 roku 57
1 Definicja spółdzielni 60
2 Założenie i członkostwo w spółdzielni 61
3 Organy spółdzielni 63
4 Gospodarka spółdzielni oraz łączenie, podział, likwidacja
i upadłość spółdzielni 65
5 Zakończenie 67
Aneks - Druk nr 515, projekt: USTAWA z dnia... 2012 r. o spółdzielniach
© 2004-2022 by My Book
×