[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Przemiany w sferze usług i ich perspektywy rozwojowe w dobie globalizacji
Przemiany w sferze usług i ich perspektywy rozwojowe w dobie globalizacji
Andrzej Borkowski
Wydawca:My Book
Format, stron: B5 (170 x 240 mm), 170 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  czerwiec 2013
Kategoria: ekonomia, biznes, prawo
ISBN:
978-83-7564-397-8
44.50 zł
ISBN:
978-83-7564-399-2
5.00 zł
FRAGMENT KSIĄŻKI
Wstęp 8
Rozdział I. Trendy globalne usług jako forma analizy wielowariantowej 15
1.1. Znajomość trendów warunkująca podejmowanie właściwych decyzji 15
1.2. Poszukiwanie trendów o coraz większej skali czasowej16
1.3. Kosmologiczne i paleontologiczne tło analizy trendów globalnych17
1.4. Współczesne wyobrażenia o przyszłych rozwiązaniach technicznych
w poszczególnych grupach usług 22
1.5. Historyczne implikacje trendów globalnych 26
Rozdział II. Oczekiwania i nasycenie usługobiorców 32
2.1. Konsument i jego potrzeby 32
2.2. Malejąca użyteczność krańcowa a sposoby zachowania satysfakcji
z konsumpcji 40
2.3. Świadomość i nastawienie usługobiorców 43
Rozdział III. Rola państwa i skuteczne narzędzia sterowania gospodarką w państwach demokratycznych 51
3.1. Geneza wyodrębnienia sfery publicznej z życia prywatnego 51
3.2. Rola państwa w warunkach wysokiego poziomu nasycenia podstawowych
potrzeb 54
3.3 Poszukiwanie skutecznych narzędzi sterowania gospodarką 56
Rozdział IV. Globalizacja usług na przykładzie sektora finansowego 60
4.1. Narodziny i ewolucja form działalności finansowej 60
4.2. Wpływ globalizacji na perspektywy działalności finansowej 63
Rozdział V. Problemy i stresy usługodawców 71
5.1. Identyfikacja usług na tle trendów globalnych oraz okresowych
zmian ich tempa lub kierunku 71
5.2. Stresy usługodawców 76
Rozdział VI. Bariery i patologie związane z ekspansją usług 80
6.1. System motywacyjny przedsiębiorców i pracowników 80
6.2. Sugestywne manipulowanie ludźmi 86
6.3. Antyspołeczne kryteria przydatności zawodowej 89
6.4. Niepożądane przesłanki zmian relacji rodzinnych i wychowawczych 94
6.5. Rola kapitału międzynarodowego w nadmiernej eksploatacji regionów
zacofanych 101
Rozdział VII. Korzyści wynikające z rozwoju usług 104
7.1. Wysoka stopa życia codziennego 104
7.2. Dostępność przestrzenna i środowiskowa usług 107
7.3. Potencjalne szanse rozwoju regionów rolniczych i mało uprzemysłowionych 110
7.4. Wzmocnienie nastawienia proekologicznego 112
7.5. Zmniejszenie bezrobocia 115
Rozdział VIII. Wyniki i wnioski z analizy przeprowadzonej metodami analogicznymi 119
8.1. Perspektywy rozwoju sektora usług – poszukiwanie trendów globalnych
119
8.2. Bogactwo narodów 122
8.3. Transfer bogactwa, postępu technicznego i siły roboczej 124
Rozdział IX. Scenariusze przyszłych możliwych wariantów rozwoju usług uzyskane metodami heurystycznymi 130
9.1. Wariant 100 lat pokoju 130
9.2. Wariant zmian lokalizacji bogactwa i dominacji 130
9.3. Wariant rozproszenia bogactwa 132
9.4. Wariant „pola siłowego” 133
9.5 Wariant psychologiczny 134
9.6. Macierz hipotetycznych funkcji gospodarczych, przyszłych funkcji technologicznych oraz nowych form usług, dla wariantów optymistycznych 135
9.7. Wariant destrukcyjnego „średniowiecza” 139
9.8. Wariant zanikania kontroli procesów społeczno-gospodarczych 139
9.9. Wariant mutacji i rozgałęzienia gatunku ludzkiego 140
9.10 Końcowe uwagi dotyczące wariantów pesymistycznych 140
Rozdział X. Analiza przeprowadzona metodą empiryczną 141
10.1. Badanie opinii na podstawie ankiety sondażowej 141
10.2. Omówienie wyników sondażu społecznego 143
PODSUMOWANIE 146
BIBLIOGRAFIA 148
SPIS DIAGRAMOW I TABEL 155
ANKIETA 156
© 2004-2022 by My Book
×