[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Rachunkowość. Ewidencja i sprawozdawczość jako źródło informacji przy podejmowaniu trafnych decyzji ekonomicznych
Rachunkowość. Ewidencja i sprawozdawczość jako źródło informacji przy podejmowaniu trafnych decyzji ekonomicznych
Jolanta Gadawska
Wydawca:My Book
Format, stron: B5 (170 x 240 mm), 185 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  listopad 2011
Kategoria: ekonomia, biznes, prawo
ISBN:
978-83-7564-318-3
50.00 zł
ISBN:
978-83-7564-320-6
35.00 zł
FRAGMENT KSIĄŻKI
Spis treści

Wstęp 5

Rozdział 1 - Istota rachunkowości, zasady, podstawowe definicje, funkcjonowanie
kont

1.1. Zakres, przedmiot i podmiot rachunkowości, zasady rachunkowości 9
1.2. Bilans, wpływ operacji na bilans. Konto księgowe, budowa i podział kont 17
1.3. Plan kont. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych 23
1.4. Zadania do rozdziału 1 32

Rozdział 2 - Wycena składników, ich ujęcie i weryfikacja

2.1. Wycena majątku i kapitałów 42
2.2. Zmniejszenia i zwiększenia wartości majątku 47
2.3. Inwentaryzacja 53
2.4. Zadania do rozdziału 2 57

Rozdział 3 - Ewidencja zapasów

3.1. Definicja i podział zapasów oraz ewidencja i wycena materiałów 61
3.2. Obrót towarowy – ewidencja zakupu i sprzedaży towaru 66
3.3. Ewidencja wyrobów gotowych 70
3.4. Reklamacje i poprawianie błędów 72
3.5. Zadania do rozdziału 3 74


Rozdział 4 - Rozrachunki i instrumenty finansowe

4.1. Charakterystyka i ewidencja należności oraz zobowiązań 80
4.2. Inwestycje, papiery wartościowe, obligacje – charakterystyka i ewidencja 85
4.3. Weksle i obligacje – obrót 91
4.4. Zadania do rozdziału 4 99

Rozdział 5 - Przychody, koszty, rachunki kosztów i kalkulacja

5.1. Przychody i koszty jednostki gospodarczej 112
5.2. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych. Układy kosztów 115
5.3. Rachunek kosztów zmiennych a BEP – punkt rentowności 119
5.4. Kalkulacja kosztów – definicja, przedmiot i zadania kalkulacji 123
5.5. Zadania do rozdziału 5 129

Rozdział 6 - Sprawozdawczość finansowa i elementy analizy finansowej

6.1. Sprawozdawczość finansowa według MSR i MSSF 132
6.2. Kapitały, wynik finansowy i rachunek zysków i strat 137
6.3. Rachunek przepływów pieniężnych 144
6.4. Wybrane elementy analizy finansowej 147
6.5. Zadania do rozdziału 6 154

Zamiast zakończenia 157
Bibliografia 159
Wykaz rysunków, tabel, schematów, wzorów 161
Załączniki 165
© 2004-2022 by My Book
×