[stron_glowna]
0 książek
0.00 zł
polskiangielski
Książki papierowe i ebooki
Ugoda w postępowaniu cywilnym, czyli najprostsze dochodzenie swoich należności
Ugoda w postępowaniu cywilnym, czyli najprostsze dochodzenie swoich należności
Robert T. Preys
Wydawca:My Book
Format, stron: A5 (148 x 210 mm), 74 str.
Rodzaj okładki: miękka
Data wydania:  styczeń 2008
Kategoria: ekonomia, biznes, prawo
ISBN:
978-83-7564-012-0
22.00 zł
ISBN:
978-83-7564-088-5
14.00 zł
FRAGMENT KSIĄŻKI
Spis treści

Wykaz skrótów6
Wstęp8
Rozdział I – CHARAKTERYSTYKA UGODY11
1. Ugoda jako wartość społeczna13
2. Definicja ugody15
Rozdział II – ZAWARCIE UGODY W TOKU POSTĘPOWANIA UGODOWEGO19
1. Uwagi wstępne21
2. Podstawowe rodzaje ugody w postępowaniu cywilnym24
2.1 Zawezwanie do próby ugodowej przed wniesieniempozwu 24
2.2 Ugoda sądowa po wniesieniu pozwu 25
2.2.1 Dążenie do ugody w postępowaniu procesowym25
2.2.2 Ugoda sądowa jako czynność materialnoprawnai procesowa 26
2.2.3 Ugoda pozasądowa zawarta w trakcie procesu27
2.2.4 Umowa procesowa a ugoda sądowa 27
2.2.5 Pojednanie stron w każdym stanie postępowania28
2.3 Ugoda w postępowaniu mediacyjnym 29
2.3.1 Mediacja jako nowa instytucja w sprawachcywilnych 29
2.3.2 Zasady mediacji w dochodzeniu do ugody 30
2.3.3 Ugoda zawarta przed mediatorem 31
2.3.4 Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem32
2.4 Ugoda w postępowaniu arbitrażowym 32
Rozdział III – PRZEBIEG POSTĘPOWANIAUGODOWEGO35
1. Dopuszczalność zawarcia ugody37
2. Koszty40
3. Niestawiennictwo stron44
4. Pełnomocnictwo46
5. Współuczestnictwo jednolite48
6. Protokół49
7. Forma ugody51
8. Stwierdzenie wykonalności52
9. Klauzula wykonalności54
10.Uchylenie się od skutków prawnych ugody55
11.Przedawnienie roszczenia57
Podsumowanie59
Przykłady63
Bibliografia71
© 2004-2023 by My Book
×